MS gespreks-app Naar de MS gespreks-app

Corona en MS

COVID-19 (Corona) is een nieuw virus dat longen en luchtwegen kan aantasten. In algemene zin zijn mensen met een verminderde weerstand, hart- en vaatziekten en/ of longaandoeningen en ouderen, kwetsbaar. Zij hebben meer kans op complicaties wanneer zij besmet raken met het COVID-19. Ook veel mensen met MS vallen in deze categorie. Zeker wanneer er meer gezondheidsproblemen spelen, zij minder mobiel zijn en MS-medicatie gebruiken die de afweer onderdrukt. Op dit moment is er nog geen bewijs over het effect van het virus op mensen met MS.

Wij begrijpen dat u zich als patiënt zorgen maakt. Onze afdeling Medinfo ontvangt dagelijks veel vragen. Graag wijzen wij u erop, dat vragen over uw behandeling het beste aan uw behandelend arts kunt stellen.

Op dit moment kunnen wij u de volgende informatie geven:

  • COVID-19 is een nieuwe variant van het coronavirus, hierdoor is geen kennis beschikbaar over de mogelijke effecten op mensen met MS en op patiënten die behandeld worden met een geneesmiddel van Roche
  •  Er is op dit moment geen data beschikbaar met specifieke aanbevelingen of aanpassingen in behandelprotocollen voor mensen die hiervoor behandeld worden. Overleg daarom over uw specifieke situatie met uw behandelend neuroloog
  • Beslissingen rondom uw behandeling moeten gemaakt worden door u en uw behandelend neuroloog, gebaseerd op een risico/baten afweging die geldt voor u als individuele patiënt.

Zodra wij meer informatie beschikbaar hebben, zullen wij hierover nader informeren. Zorgprofessionals die vragen hebben, kunnen die stellen via woerden.medinfo@roche.com

Deel ook jouw ervaring!

mijn verhaal insturen

U verlaat de website MShebjeniealleen.nl

U wordt nu omgeleid naar een externe website.