MS gespreks-app Naar de MS gespreks-app

Hoe regel je hulp voor je partner met MS?

De boodschappen doen en met je partner mee naar afspraken zijn prima te doen. Maar soms kan de hulp je te zwaar worden of kun je de noodzakelijke hulp simpelweg niet bieden. In dat geval kun je aanspraak maken op professionele hulp. Deze hulp is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Volgens deze wet mag elke gemeente zelf bepalen of en hoe ze deze hulp biedt.

Eigen kracht

De WMO gaat uit van de ‘eigen kracht’ van mensen. Dat wil zeggen dat de gemeente eerst kijkt wat mensen zelf kunnen. Kunnen jullie zelf boodschappen doen? Kunnen jullie zelf het huishouden regelen? Is dat het geval, dan kom je niet in aanmerking voor hulp via WMO.

Lukt dit niet meer zelf dan kijkt de gemeente eerst of er vrienden of familie zijn die kunnen helpen. Kan het eigen sociale netwerk deze hulp ook niet bieden, dan onderzoekt de gemeente of er een collectieve dienst is die kan worden ingeschakeld. Denk bijvoorbeeld aan een boodschappendienst of een maaltijdservice.

Heb je meer hulp nodig, dan zoekt de gemeente naar een individuele oplossing. Je kunt hulp in de huishouding krijgen, mobiele hulpmiddelen (bijvoorbeeld een scootmobiel), een aanpassing van de woning of een verhuiskostenvergoeding. Dit wordt per situatie bekeken.

Welke vergoeding kun je krijgen?

De gemeente kan op drie manieren hulp bieden:

  • Tegemoetkoming in de kosten. Je krijgt dan een deel van de kosten vergoed, bijvoorbeeld voor een maaltijdvoorziening.
  • Vergoeding in natura. Je krijgt dan geen geld, maar direct de gevraagde hulp. Denk hierbij aan een hulp in de huishouding, een rolstoel of een aanpassing aan de woning.
  • Een persoonsgebonden budget (pgb). Je krijgt in dat geval geld van de gemeente en moet zelf van dat geld hulp regelen. De voorwaarde is wel dat je het geld gebruikt voor het doel waarvoor je het krijgt. Als je geld krijgt voor thuishulp, mag je dat niet gebruiken om een rolstoel aan te schaffen.

Wat kost je dat?

Alle gemeenten vragen een eigen bijdrage voor de WMO-hulp. Hoe hoog die eigen bijdrage is, is afhankelijk van het inkomen, de gevraagde hulp en de gemeente. Hiervoor bestaat geen algemene regel. Vraag hier dan ook altijd nadrukkelijk om bij een gesprek met de gemeente.

Hoe vraag je deze hulp aan?

Elke gemeente heeft een loket WMO. Hier kun je hulp voor jou en je partner aanvragen. Dat doe je meestal via de website van de gemeente, waarna je wordt uitgenodigd voor een gesprek of een WMO-consulent komt bij jullie thuis. De consulent bespreekt de thuissituatie, bekijkt wat jullie zelf nog kunnen en welke hulp de gemeente kan bieden. De consulent besluit uiteindelijk welke hulp jullie krijgen.

Meer informatie

Wat de WMO biedt, staat op de website van de Rijksoverheid. Handig is ook de website met een overzicht van alle WMO-loketten in Nederland.

Deel ook jouw ervaring!

mijn verhaal insturen

U verlaat de website MShebjeniealleen.nl

U wordt nu omgeleid naar een externe website.